GARAM Environmental Technology

Công ty

Giới thiệu lịch sử phát triển của Công ty
TNHH Công nghệ Môi trường GARAM.
hiện tại ~ 2014 leap forward
hiện tại -2010
 • 2022
  • Chứng nhận doanh nghiệp nhỏ thân thiện với thanh niên_Bộ Lao động và Lao động (số 2022-215)
  • Chứng nhận "Công ty hàng đầu về việc làm Hàn Quốc" _ Bộ Lao động và Lao động (số 2022-29)
  • Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Môi trường "Công ty hàng đầu về việc làm môi trường" (số 43169)
  • Phán quyết thành công "sử dụng thí điểm sản phẩm đổi mới"
 • 2021
  • KOTRA lựa chọn "xuất khẩu bouture"
  • Lựa chọn loại hình phát triển nguồn nhân lực
  • Mở rộng và di dời nhà máy:Thành phố Gimpo, Gyeonggi-do
 • 2020
  • Được chọn lại là doanh nghiệp nhỏ Main-biz (Kinh doanh đổi mới quản lý) (Số 080101-00145: Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Seoul
  • Được chọn lại là doanh nghiệp nhỏ Inno-biz (Doanh nghiệp đổi mới công nghệ) (Số 0814-926: Cơ quan quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ khu vực Seoul
  • Gia hạn thời gian Chứng nhận Công nghệ Mới về Giảm mùi (Số 466) (2015.4.21. ~ 2023.4.20.)
  • Được Bộ Việc làm và Lao động bình chọn là nhà vô địch ẩn nhỏ
  • Được chứng nhận là công ty chuyên về vật liệu, phụ tùng và thiết bị (Viện quản lý đánh giá công nghệ công nghiệp Hàn Quốc)
  • Được chứng nhận là công ty chia sẻ hiệu suất (Số 2020-012802)
  • Được chứng nhận là công ty xác nhận sớm giảm giờ làm việc (Số 2020-07-0007)
  • Được chỉ định là một sản phẩm sáng tạo cho thiết bị khử mùi (NET) (Fast Track 3) (Bộ Môi trường 2020-343)
  • Được Bộ Môi trường chọn là “dự án hỗ trợ thương mại hóa”
  • Selected as a “Technology Innovation Development Project (Market Response Type)” by the Mid-term Ministry
 • 2019
  • Nhận được một phần thưởng từ Bộ trưởng Bộ Kinh doanh vừa và nhỏ (Cuộc thi doanh nghiệp vừa và nhỏ)
  • Xác định kết quả 'thành công' của đánh giá cuối cùng của dự án phát triển đổi mới công nghệ của Quản trị doanh nghiệp vừa và nhỏ (Công nghệ sơn phun nhiệt)
  • MOU về chương trình khuyến mãi dự án với Việt Nam AN-QUOC
  • Lựa chọn KOTRA ‘2019 Xuất Bouture Xuất bước đầu tiên Hỗ trợ Dự án
 • 2018
  • Xác minh sản xuất trực tiếp (Khử mùi, lũ lụt)
  • Lựa chọn KOTRA 2018 Xuất Bouture Xuất bước đầu tiên Hỗ trợ Dự án
  • Lựa chọn "Kinh doanh công nghệ hệ thống hóa lĩnh vực" của Bộ phận kinh doanh vừa và nhỏ
 • 2017
  • Lựa chọn Project Dự án phát triển công nghệ giảm khí nhà kính không CO2 của Bộ Môi trường
  • Lựa chọn Dự án phát triển công nghệ năng lượng do tổ chức MTI tổ chức
  • Lựa chọn Dự án nghiên cứu quản lý nước do Bộ Môi trường tổ chức
 • 2016
  • Xác thực lẫn nhau quốc tế Envi-pro & tech giữa Hàn Quốc và Việt Nam
  • Ký Biên bản Ghi nhớ về phun phủ nhiệt bằng vật liệu tổng hợp polymer với Việt Nam
  • Hoàn thành nghiên cứu công nghệ quản lý hệ thống ống nước thải, thuộc dự án phát triển công nghệ dựa trên chính sách môi trường của Bộ Môi trường Hàn Quốc
  • Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Môi trường về khuyến khích phát triển và phổ biến công nghệ mới tại Hàn Quốc.
  • Giải thưởng Dự án kinh doanh sáng tạo về lĩnh vực phun phủ nhiệt cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
 • 2015
  • Thỏa thuận phân phối độc quyền các trang thiết bị môi trường với Công ty CP Phát triển Công nghệ Sinh Phú, Việt Nam
  • Tham gia Hội nghị Triển lãm Môi trường Quốc tế tại Việt Nam
  • Chứng chỉ công nghệ mới về giảm mùi hôi (Số 466)
  • Di chuyển và mở rông nhà máy: Thành phố Kimpo, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc
 • 2014
  • Ký Biên bản Ghi nhớ về công nghiệp môi trường với Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam và 9 công ty làm trong lĩnh vực môi trường
  • Ký Biên bản Ghi nhớ về công nghiệp môi trường với 2 công ty Malaysia
2013 - 2004 grow
2013 -2004
 • 2013
  • Giải thưởng của Bộ trưởng Bộ Môi trường Hàn Quốc về thiết bị xử lý nước thân thiện môi trường
  • Thắng thầu Dự án Thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Bộ Quốc phòng
  • Tham gia dự án nghiên cứu tổ chức bởi nhóm nghiên cứu Mạng lưới nước thông minh của Bộ Giao thông, Hạ tầng và Đất đai Hàn Quốc
 • 2011
  • Thắng thầu dự án thiết kế hệ thống xử lý nước thải của Bộ Quốc phòng
  • Tham gia nhiên cứu Công nghệ Quản lý Hệ thống ống nước thải thuộc Dự án phát triển công nghệ công thân thiện môi trường của Bộ Môi Trường (~2016)
 • 2009
  • Ký hợp đồng xuất khẩu thiết bị xử lý nước (các thiết bị tổ hợp để tạo các vi bong bóng) với một công ty của Châu Âu
 • 2008
  • Thành lập Trung tâm Nghiên cứu
  • Được lựa chọn là doanh nghiệp nhỏ kinh doanh sang tạo (Số 080101-00145: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Seoul)
  • Được lựa chọn là doanh nghiệp nhỏ kinh doanh sang tạo (Số 0814-926: Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Seoul)
 • 2006
  • Chứng nhận Doanh nghiệp chính thức (No. 061124031-00740: Hội doanh nghiệp vừa và nhỏ)
 • 2004
  • Thành lập Công ty TNHH Công nghệ Môi trường GARAM
  • Thành lập Trụ sở chính (Seoul), Chi nhánh Miền Trung (DeaJeon), Chi nhánh Miền Nam (Busan), Nhà máy (Incheon)
  • Đăng ký Kinh doanh Xử lý Nước (Số Geuncheon-10: Văn phòng Môi trường Khu vực Gyeongin)