GARAM Environmental Technology

Công ty

Công ty TNHH Công nghệ Môi trường GARAM
Trụ sở chính và các chi nhánh

Trụ sở chính

Address

  • 1108 Newticastle, 429-1, Gasandigital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea
  • #1108 NewT castle, Gasandigital 2-ro, Geumcheon-gu, Seoul, Korea

Contact number

  • TEL : +82-2-2626-9966
  • Subway Line 1, Line 7 Gasan Digital Complex Station Exit 5

Chi nhánh Miền Trung

Address

  • 5, Mannyeon-ro 18beon-gil, Seo-gu, Daejeon, Korea

Contact number

  • TEL : +82-42-471-3981

Chi nhánh Miền Nam

Address

  • 7, Chungmu-daero 177beon-gil, Seo-gu, Busan, Korea

Contact number

  • TEL : +82-51-622-0661

Nhà máy

Address

  • #13, Bongsu-daero 1825beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea
  • #24, Hwanggeum-ro 292beon-gil, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Korea(3756, Hagun-ri)