GARAM Environmental Technology

R&D

Nguồn gốc của công nghệ là ổn định R&D
và đầu tư của các viện nghiên cứu doanh nghiệp.

Kết quả nghiên cứu và phát triển.

 • 1 NEW EXCELLENT TECHNOLOGY
  new environmental
  technology
 • 38 Đăng ký bằng sáng chế.
  new environmental
  technology
 • 1 Đơn xin cấp bằng sáng chế.
  new environmental
  technology
 • 1 Thiết kế bằng sáng chế.
  new environmental
  technology

Kết quả nghiên cứu và phát triển của chính phủ.

Không. Sự phát triển Dự án nghiên cứu Thời kỳ phát triển. Thời kỳ phát triển. Loại hình tham gia
1 Trung tâm nghiên cứu hệ thống cống ngầm và hệ thống thoát nước đô thị Phát triển công nghệ kiểm soát mùi hôi và hoạch định chính sách trong ống cống. 2011-05-01 ~ 2016-03-31 4,788,200 Sự tham gia
2 Nhóm nghiên cứu mạng lưới nước thông minh Công nghệ thiết kế mạng lưới nước thông minh cho giường thí nghiệm 2012-07-26 ~ 2017-02-28 14,220,290 Sự tham gia
3 Bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp vụ Phát triển công nghệ quy trình và chất phủ hóa học trong phương thức trung gian hỗn hợp polymer Non-VOCs dùng cho các nhà máy môi trường. 2016-08-23 ~ 2018-08-22 470,000 Chủ quan(Phát triển độc lập)
4 Nhóm nghiên cứu mạng lưới nước thông minh Nghiên cứu thực nghiệm về nâng cấp hoạt động và bảo trì hệ thống lưới điện thông minh. 2017-04-01 ~ 2019-12-31 1,018,000 Sự tham gia
5 Dự án phát triển công nghệ lõi hạt nhân. Phát triển công nghệ chống ô nhiễm điện hóa cho nhà máy điện. 2017-05-01 ~ 2020-04-30 820,000 Sự tham gia
6 Trung tâm nghiên cứu và phát triển nhằm giảm thiểu khí nhà kính ngoài Co2 Phát triển công nghệ loại bỏ N2O nồng độ thấp trong nhà máy xử lý nước thải. 2017-10-01 ~ 2019-12-31 2,000,000 Sự tham gia
7 Dự án Phát triển đổi mới công nghệ doanh nghiệp vừa và nhỏ (kiểu đáp ứng thị trường) Công nghệ sản xuất cấu trúc chống xói mòn cao và công nghệ sản xuất cấu trúc cho nhà máy năng lượng mặt trời để lắp đặt dưới biển. 2020-11-30 ~ 2022-11-29 500,000 Chủ quan(Phát triển độc lập)
8 Dự án hỗ trợ thương mại hóa Thương mại hoá các thiết bị hấp thụ và giảm mùi dễ phân hủy và hệ thống quản lý thông minh để giảm mùi trong các cơ sở nước thải 2020-11-25 ~ 2021-11-24 190,000 Chủ quan(Phát triển độc lập)
9 Dự án hỗ trợ thương mại hóa công nghệ phức hợp và tích hợp G Valley ICT (thành phố Seoul / Cơ quan xúc tiến công nghiệp Seoul) Phát triển hệ thống giám sát và giảm thiểu mùi hôi nước thải tích cực ICT dạng đô thị 2022-08-01 ~ 2023-07-31 267,000 Chủ quan(Phát triển độc lập)
  • Sự phát triển
   Trung tâm nghiên cứu hệ thống cống ngầm và hệ thống thoát nước đô thị
  • Dự án nghiên cứu
   Phát triển công nghệ kiểm soát mùi hôi và hoạch định chính sách trong ống cống.
  • Thời kỳ phát triển.
   2011-05-01 ~ 2016-03-31
  • Thời kỳ phát triển.
   4,788,200
  • Loại hình tham gia
   Sự tham gia
  • Sự phát triển
   Nhóm nghiên cứu mạng lưới nước thông minh
  • Dự án nghiên cứu
   Công nghệ thiết kế mạng lưới nước thông minh cho giường thí nghiệm
  • Thời kỳ phát triển.
   2012-07-26 ~ 2017-02-28
  • Thời kỳ phát triển.
   14,220,290
  • Loại hình tham gia
   Sự tham gia
  • Sự phát triển
   Bộ doanh nghiệp vừa và nhỏ và các doanh nghiệp vụ
  • Dự án nghiên cứu
   Phát triển các chất phủ hóa học và công nghệ xử lý theo phương pháp trung bình của phức hợp polymer không-VOCs cho các nhà máy môi trường.
  • Thời kỳ phát triển.
   2016-08-23 ~ 2018-08-22
  • Thời kỳ phát triển.
   470,000
  • Loại hình tham gia
   Chủ quan(Phát triển độc lập)
  • Sự phát triển
   Nhóm nghiên cứu mạng lưới nước thông minh
  • Dự án nghiên cứu
   Nghiên cứu thực nghiệm về nâng cấp hoạt động và bảo trì hệ thống lưới điện thông minh.
  • Thời kỳ phát triển.
   2017-04.01~2019.12.31
  • Thời kỳ phát triển.
   1,018,000
  • Loại hình tham gia
   Sự tham gia
  • Sự phát triển
   Dự án phát triển công nghệ lõi hạt nhân.
  • Dự án nghiên cứu
   Phát triển công nghệ chống ô nhiễm điện hóa cho nhà máy điện.
  • Thời kỳ phát triển.
   2017-05-01~2020-04-30
  • Thời kỳ phát triển.
   820,000
  • Loại hình tham gia
   Sự tham gia
  • Sự phát triển
   Trung tâm nghiên cứu và phát triển nhằm giảm thiểu khí nhà kính ngoài Co2
  • Dự án nghiên cứu
   Phát triển công nghệ loại bỏ N2O nồng độ thấp trong nhà máy xử lý nước thải.
  • Thời kỳ phát triển.
   2017-10-01 ~ 2019-12-31
  • Thời kỳ phát triển.
   2,000,000
  • Loại hình tham gia
   Sự tham gia
  • Sự phát triển
   Dự án Phát triển đổi mới công nghệ doanh nghiệp vừa và nhỏ (kiểu đáp ứng thị trường)
  • Dự án nghiên cứu
   Công nghệ sản xuất cấu trúc chống xói mòn cao và công nghệ sản xuất cấu trúc cho nhà máy năng lượng mặt trời để lắp đặt dưới biển.
  • Thời kỳ phát triển.
   2020.11.30.~ 2022.11.29
  • Thời kỳ phát triển.
   500,000
  • Loại hình tham gia
   주관 (단독개발)
  • Sự phát triển
   Dự án hỗ trợ thương mại hóa
  • Dự án nghiên cứu
   Thương mại hoá các thiết bị hấp thụ và giảm mùi dễ phân hủy và hệ thống quản lý thông minh để giảm mùi trong các cơ sở nước thải
  • Thời kỳ phát triển.
   2020.11.25.~ 2021.11.24
  • Thời kỳ phát triển.
   190,000
  • Loại hình tham gia
   Chủ quan(Phát triển độc lập)